Balandžio 11 d. Alvito Šv. Kazimiero namų vaikai kartu su globos namų senjorais kūrė ir darė velykinius sveikinimus ir atvirutes, savanoriavo dalinant maistą gyventojams ir visus pavaišino atsivežtais pyragais.
Socialinė darbuotoja Vilma Uldinskienė ,nuotraukos Irmantos Sakalauskienės