Perrinkta globos namų gyventojų taryba

           Globos namų gyventojai dalyvavo visuotiniame globos namų gyventojų susirinkime, kuriame buvo diskutuojama apie globos namų gyventojų tarybos veiklą, jos siekius ir uždavinius. Susirinkimo metu taip pat buvo perrinkta globos namų gyventojų taryba,  atviro balsavimo metu išrinkti nauji tarybos nariai: Romas Barkauskas, Albinas Mikalainis, Algis Žemaitis, Edvardas Linkevičius, Kazys Osvaldas Šidlauskas. Pirmininku išrinktas  Romaldas Barkauskas.