ĮSTAIGOS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS  << siųstis

VIZIJA

 

Tenkinti globos namų gyventojų poreikius, sudaryti žmogaus orumą nežeminančias  gyvenimo sąlygas, skatinti asmens savarankiškumą.

 

MISIJA

 

Teikti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina priežiūra ir slauga, kai jie patys negali savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai.

 

TIKSLAS

 

Teikiamų, globos namų gyventojams, paslaugų užtikrinimas ir plėtra, jų  kokybės gerinimas ir efektyvumas.