Kūčios globos namuose 2016-12-24

Spalio 12 d. globos namuose lankėsi kolegos iš Šeduvos globos namų

2016-09-30 senjorams koncertavo Kybartų kultūros centro kapela „Žemyna“. Sveikino su ,,Tarptautine pagyvenusių žmonių diena‘‘. (nuotraukos : Socialino darbo padalinio vadovės Editos Botyrienės)

2016-09-14 d. koncertavo ir svečiavosi Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija ,,Suartėkim‘‘.

Gudkaimio globos namų bendruomenė, savo sukurta mandala,  prisideda prie  Lietuvoje rugsėjo 23 d. minimos ,,Atminimo dienos‘‘, skirtos Holokausto aukų atminimui pagerbti.

 

 

Perrinkta globos namų gyventojų taryba

            Šių metų liepos 23 d. globos namų gyventojai dalyvavo visuotiniame globos namų gyventojų susirinkime, kuriame buvo diskutauojama apie globos namų gyventojų tarybos veiklą, jos siekius ir uždavinius. Susirinkimo metu taip pat buvo perrinkta globos namų gyventojų taryba, kadangi trūko narių, o senieji nariai atsisakė toliau priklausyti tarybai. Tad atviro balsavimo metu išrinkti nauji tarybos nariai: Danutė Brazaitienė, Albinas Mikalainis, Zigmantas Petras Jakubauskas. Pirmininku išrinktas Justinas Motūza. Linkime puikių idėjų ir aktyvios veiklos.

Vyr. Socialinė darbuotoja Inga Kušlytė

Iš kairės: Pirmininkas Justinas Motūza,

nariai: Zigmantas Petras Jakubauskas,Danutė Brazaitienė, Albinas Mikalainis

Autoriaus nuotr.

 

2014-01-31 Pasirašyta Gudkaimio globos namų pastato rekonstrukcijos darbų sutartis su  UAB „Agentus“
 

 

2013-03-25 dieną mus aplankė Kybartų Metodistų bažnyčios ansamblis. Jie mus džiugino giedodami giesmes, bet ir atvežė gyventojams dovanėlių. Tai prieš Velykinis apmąstymo laikotarpis. Skelbiantis gerą žinią apie Kristaus Prisikėlimą.

Socialinė darbuotoja         Rasa Šeščilienė

Konferencijoje dalyvavo ir Gudkaimio globos namų atstovai

Gugužės 17 – 18 d. Palangoje įvyko tarptautinė Baltijos šalių konferencija“ Mano ateitis socialinės globos sistemoje ? Kokia?“. Kurią suorganizavo Lietuvos pagyvenusių ir neįgaliųjų žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija „ Rūpestinga globa“. Asociacijos Prezidentė, Prienų globos namų direktorė Angelė Bajorienė pasveikino konferencijos dalyvius ir svečius, kurie atvyko iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos.Visų dalyvavusių konferencijoje šalių atstovai skaitė pranešimus ir dalinosi gerąja patirtimi apie ilgalaikės globos šiandieną ir globos įstaigų perspektyvas ir viziją. Taip pat savo pranešimus skaitė Vilniaus universiteto profesorius Boguslavas Gruževskis, VU doc.dr. Laimutė Žalimienė, Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Rasa Naujanienė.

          Konferencijos dalyvius pasveikino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras D.Bitaitis kuris įteikė Ministro D.Jankausko padėkas Lietuvos globos įstaigų geriausiems vadovaujantiems darbuotojams.

        Konferencijoje dalyvavo ir Gudkaimio globos namų atstovai kurie yra asociacijos  „Rūpestinga globa“  nariai.

Gudkaimio globos namų  direktorius                   

Rimas Murinas

KONFERENCIJOS NUOTRAUKOS

SENJORŲ FESTIVALIS PRIENUOSE

Spalio 6d. Gudkaimio globos namų gyventojų ir darbuotojų delegacija dalyvavo Prienų globos namuose organizuotame senjorų festivalyje "Prie nemuno mano pasaulis"

MININT VASARIO 16

 2011 m. vasario  17 d.  Gudkaimio  globos  manuose  lankėsi   Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilkaviškio bendrijos  ansamblis.

Nors  lauke  spaudė  šaltukas  ir  pūtė  žvarbus  vėjas,  vos  atvykus  ansambliui,  po  globos  namus  pasklido  muzikos  garsai  ir  gera  nuotaika.  Kol  atvyko  visi  ansamblio  dalyviai,  pagrindinis  ansamblio  muzikantas  salėje  linksmai  grojo  akordeonu,  dainavo  ir  bendravo  su  besirenkančiais  į  koncertą  globos  namų  gyventojais,  kviesdamas  juos  dainuoti  kartu.

Koncertas  buvo  skirtas  vasario 16 – osios,  Lietuvos  Valstybės  atkūrimo  dienos  progai  paminėti.  Todėl  šia  proga  koncerto  metu  buvo  skaitomos  eilės, skambėjo  dainos  apie  Lietuvą,  jos  grožį  ir  meilę.

Pasibaigus  koncertui,   padėkojome  ansamblio  vadovui  Algimantui Šeronui, kitiems dalyviams ir  išsiskyrėme  iki  kito  karto.  Kadangi  šis  ansamblis  mus  lanko  jau  ne  pirmą  kartą,  linkime  visiems  sveikatos,  geros  nuotaikos,  kūrybinės  energijos,  gyvuoti  dar  ilgai  ir  nepamiršti  mūsų.

Tariame  didelį  ačiū  ir  iki  kitų  susitikimų.

 

Socialinė  darbuotoja      Zina  Pečiulienė

 

Kalėdines giesmes giedojo ir gražių švenčių lnkėjo Kybartų jungtinės metodistų bažnyčios bendruomenės atstovai

 Globos namus aplankė svečias iš JAV  

Rugpjūčio 16d. Gudkaimio globos namus aplankė svečias iš JAV Vytautas  Mickevičius kuris yra Long Beach Lietuvių klubo Narys Kalifornijoje.

Long Beach Lietuvių klubas baigia savo veiklą kaip pelno nesiekianti organizacija Kalifornijos valstijoje, JAV. Per daugiau kaip 50 metų klubas rėmė Lietuvišką veiklą Amerikoje, o vėliau teikė paramą Lietuvos labdaringoms organizacijoms. Suprasdami kaip svarbu senatvėje rasti globą ir priežiūrą , remdami globos namų veiklą, klubo nariai ir valdyba nutarė Gudkaimio globos namams skirti 1000 dolerių auką.

Vytautas Mickevičius nuo klubo prezidentės Martina Ziemelis perdavė kuo geriausius linkėjimus ir  1000 dolerių vertės čekį.

 

direktorius                                                                    Rimas Murinas

 

IŠVYKA Į LENKIJĄ

Birželio 10 dienos rytą Gudkaimio globos namų delegacija susiruošė į kelionę pas mūsų kaimynus Lenkus.

Šios išvykos tikslas buvo aplankyti Kowale Oleckie (Lenkija) globos namus „Zacisze“ į kuriuos buvome pakviesti dalyvauti Jų surengtame kasmetiniame renginyje „Esama kartu“(festyn „Jesteśmy razem”). Šis renginys organizuojamas kiekvienais metais vasarą ir skirtas globos namų gyventojams , jų artimiesiems, giminėms, savanoriams ir kitiems rėmėjams pabūti kartu , pabendrauti...

Šie namai jau veikia 17 metų ir juose gali apsigyventi 35 asmenys, kurių priežiūra rūpinasi ir paslaugas teikia 22 darrbuotojai, anksčiau čia buvo vaikų darželio patalpos. Globos namų direktorės lydimi apžiūrėjome įstaigą, bendravome su įstaigos gyventojais ir darbuotojais, prie bendro pietų stalo dalijomės profesine patirtimi, veiklos lūkesčiais, problemomis, idėjomis. Išvykdami pakvietėme kolegas iš Lenkijos aplankyti ir Gudkaimio globos namus kurie mielai priėmė kvietimą ir žadėjo atvykti.

iš kairės : globos namų darbuotojai:  Loreta Badaitienė, Vilma Jurkūnienės, Lilija Stipinienė, Rimas Murinas, Viliutė Ruginienė, Vitas Šakalis. Globos namų gyventojai: Janina Buragaitė, Juozas Markauskas.