Kūčios globos namuose 2016-12-24

Spalio 12 d. globos namuose lankėsi kolegos iš Šeduvos globos namų

2016-09-30 senjorams koncertavo Kybartų kultūros centro kapela „Žemyna“. Sveikino su ,,Tarptautine pagyvenusių žmonių diena‘‘. (nuotraukos : Socialino darbo padalinio vadovės Editos Botyrienės)

2016-09-14 d. koncertavo ir svečiavosi Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija ,,Suartėkim‘‘.

Gudkaimio globos namų bendruomenė, savo sukurta mandala,  prisideda prie  Lietuvoje rugsėjo 23 d. minimos ,,Atminimo dienos‘‘, skirtos Holokausto aukų atminimui pagerbti.

 

 

Perrinkta globos namų gyventojų taryba

            Šių metų liepos 23 d. globos namų gyventojai dalyvavo visuotiniame globos namų gyventojų susirinkime, kuriame buvo diskutauojama apie globos namų gyventojų tarybos veiklą, jos siekius ir uždavinius. Susirinkimo metu taip pat buvo perrinkta globos namų gyventojų taryba, kadangi trūko narių, o senieji nariai atsisakė toliau priklausyti tarybai. Tad atviro balsavimo metu išrinkti nauji tarybos nariai: Danutė Brazaitienė, Albinas Mikalainis, Zigmantas Petras Jakubauskas. Pirmininku išrinktas Justinas Motūza. Linkime puikių idėjų ir aktyvios veiklos.

Vyr. Socialinė darbuotoja Inga Kušlytė

Iš kairės: Pirmininkas Justinas Motūza,

nariai: Zigmantas Petras Jakubauskas,Danutė Brazaitienė, Albinas Mikalainis

Autoriaus nuotr.

 

2014-01-31 Pasirašyta Gudkaimio globos namų pastato rekonstrukcijos darbų sutartis su  UAB „Agentus“
 

 

2013-03-25 dieną mus aplankė Kybartų Metodistų bažnyčios ansamblis. Jie mus džiugino giedodami giesmes, bet ir atvežė gyventojams dovanėlių. Tai prieš Velykinis apmąstymo laikotarpis. Skelbiantis gerą žinią apie Kristaus Prisikėlimą.

Socialinė darbuotoja         Rasa Šeščilienė

MININT VASARIO 16

 2011 m. vasario  17 d.  Gudkaimio  globos  manuose  lankėsi   Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilkaviškio bendrijos  ansamblis.

Nors  lauke  spaudė  šaltukas  ir  pūtė  žvarbus  vėjas,  vos  atvykus  ansambliui,  po  globos  namus  pasklido  muzikos  garsai  ir  gera  nuotaika.  Kol  atvyko  visi  ansamblio  dalyviai,  pagrindinis  ansamblio  muzikantas  salėje  linksmai  grojo  akordeonu,  dainavo  ir  bendravo  su  besirenkančiais  į  koncertą  globos  namų  gyventojais,  kviesdamas  juos  dainuoti  kartu.

Koncertas  buvo  skirtas  vasario 16 – osios,  Lietuvos  Valstybės  atkūrimo  dienos  progai  paminėti.  Todėl  šia  proga  koncerto  metu  buvo  skaitomos  eilės, skambėjo  dainos  apie  Lietuvą,  jos  grožį  ir  meilę.

Pasibaigus  koncertui,   padėkojome  ansamblio  vadovui  Algimantui Šeronui, kitiems dalyviams ir  išsiskyrėme  iki  kito  karto.  Kadangi  šis  ansamblis  mus  lanko  jau  ne  pirmą  kartą,  linkime  visiems  sveikatos,  geros  nuotaikos,  kūrybinės  energijos,  gyvuoti  dar  ilgai  ir  nepamiršti  mūsų.

Tariame  didelį  ačiū  ir  iki  kitų  susitikimų.

 

Socialinė  darbuotoja      Zina  Pečiulienė