1995 metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta, kad  Gudkaimio žemės ūkio bendrovei priklausančiame bendrabutyje steigti globos namus pagyvenusiems ir neįgaliems rajono gyventojams.Taip 1995 m. gruodžio 29d. buvo  atidaryti globos namai, kuriuose galės apsigyventi 70 Vilkaviškio rajono gyventojų.

Didelės materialinės paramos sulaukėme iš buvusio Kybartiečio,Vilkaviškio garbės piliečio, Kazimiero Noreikos gyvenančio Vokietijoje. Jis globos namams suvežė visą reikalinga buitinę įrangą, lovas, kėdes, stalus, autobusiuką ir dar daug reikalingo inventoriaus besikuriančiai įstaigai.