2020 Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 2020 m

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020m I ketvirčio.
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020m II ketvirčio.
Finansinės ataskaitos 2020m I ketvirčio.
Finansinės ataskaitos 2020m II ketvirčio.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020 m. III ketvirčio

Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketvirčio

2019 FINANSINĖS ATASKAITOS  

Finasinė ataskaita už 2019 m.

9  mėn.

aiškinamasis raštas 2019 09 30
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019 09 30
Finansinės būklės ataskaita 2019 09 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 09 30

 

1 pusmetis

aiskinamasis rastas
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai 2019 06 30
Finansinės būklės ataskaita 2019 06 30.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 06 30.xlsx

 

2018 FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansines bukles ataskaita. 2018-12-31

aiskinamasis rastas
finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis rastas 2018 3 ketv.

Finansinės būklės

Veiklos rezultatų

finansavimo sumos 2018 09 30
finansavimo sumų ataskaita 2018 06 30
 

2017 FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų

6VSAFAS 6 pr.
17 VSAFAS 7 pr.
17 vsafas 8 pr.
17 VSAFAS 12
Atsargos (8 VSAFAS 1 pr)
Finansavimo sumos (20 VSFAS 4 pr.)
Finansinės būklės ataskaita(2 VSAFAS 1ir2 pr.)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (4 VSAFAS 1 pr)
ilgalaikis materialusis turtas (12 VSAFAS 1 pr)
islaidos pagal isl str.
nematerialusis turtas (13 VSAFAS 1 pr)
Pinigų srautų ataskaita (5 VSAFAS 1,2 pr.)
Veiklos rezultatų ataskaita (3VSAFAS 2priedas).xlsx

2 VSAFAS 2pr
3 VSAFAS 3 pr.
20 VSAFAS 4 pr
aiskinamasis rastas 2017 3 ketv

 

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Finansinės bukles ataskaita
Veiklos rezultatu ataskaita.xlsx 

2016 FINANSINĖS ATASKAITOS

20 VSAFAS 4 pr

3 VSAFAS 2 pr

2 VSAFAS 2 pr
4 VSAFAS 1 pr
5 VSAFAS 2 pr
6 VSAFAS 6 pr
8 VSAFAS 1 pr
8 VSAFAS 2 pr
10 VSAFAS 2pr
10 VSAFAS 3 pr
10 VSAFAS 12 pr
12 VSAFAS 1 pr
13 VSAFAS 1 pr
17 VSAFAS 8 pr
17VSAFAS 7 pr
20 VSAFAS 5pr
25 VSAFAS 1 pr.pinigų srautai pagal segmentus
25 VSAFAS 1pr.,pagrindinės veiklos sąnaudos pagal veiklos segmentus
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų

 

aiskinamasis rastas9

2 VSAFAS 2 pr.9
3 VSAFAS 2 pr.9
20 VSAFAS 4 pr.9

 

aiškinamasis raštas

2 VSAFAS 2 pr
3 VSAFAS 2 pr
20 VSAFAS 4 pr

 

2015 FINANSINĖS ATASKAITO

I Pusmetis:

aiškinamasis rastas.
S02_1P11
S03_2P11.
S20_4P11.

IX Mėnesių :

aiškinamasis rastas
S02_1P11.
S03_2P11.
S20_4P11.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų

2 Vsafas Finansinės būklės ataskaita.
3 VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita.
4 VSAFAS Grynojo turto pokyčių ataskaita.
5 VSAFAS Pinigų srautų ataskaita.
6 VSAFAS 4 priedas.
8 VSAFAS 2 priedas atsargos.
8VSAFAS 1 priedas atsargos.
10 VSAFAS 3 priedas.
10VSAFAS 2 priedas Kitos pajamos.
12 VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 1 priedas.
13 VSAFAS 1 priedas Nematerialusis turtas.
17 VSAFAS 7 priedas.
17 VSAFAS 8 priedas.
17 VSAFAS 12 priedas.xlsx (13946)
20 VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumos.xlsx (17238)
20 VSAFAS 5 priedas.xlsx (11119)
25 VSAFAS 1 pr.Pinigų srautai.pdf (62127)
25 VSAFAS pagrindinės veiklos sąnaudos.pdf (60099)
25 VSAFAS, 1 pr. Segmentai.pdf (62828)

 

2014 FINANSINĖS ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas 2014m. 1 pusmetį
S02_1P11
S03_2P11
S20_4P11

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. finansinių ataskaitų
atsargu vertes pasikeitimas
finansavimo sumos pagal šaltinį
finansavimo sumų likučiai
finansines bukles ataskaita
grynojo turto pokyčių ataskaita
ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas
informacija apie pinigus
informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas
nematerialiojo turto vertės pasikeitimas
pagrindines veiklos kitos pajamos
per vienerius metus gautinos sumos
pinigu srautu ataskaita
veiklos rezultatu ataskaita

 

 

 

2013 FINANSINĖS ATASKAITOS

Metinės ataskaitos už 2013 m

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų

_______________________________________

 

Aiškinamasis raštas 2013m. I pusmečio

20_VSAFAS 4 priedas
1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas 2013m. I ketv

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita
20_VSAFAS 4 priedas

2012 FINANSINĖS ATASKAITOS

ATASKAITOS

2012 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Metinės ataskaitos 2012 m.

 

 

2010 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2010 m. finansinės būklės ataskaitos

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

 

 2011 metai

2011 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita

 

2011 PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita

2011  9 MĖNESIŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas

1 pr. Veiklos rezultatų ataskaita
2 pr. Finansinės būklės ataskaita